คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ณ บริเวณคลองนางน้อย โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคลองนางน้อย หมู่ที่่ 10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา