“คุณครูหุ่นยนต์” นายสถาพร เพ่งพิศ รับการกลั่นกรองการคัดเลือกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานคณะอนุกรรมการเยี่ยมเยียน ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ ในการนี้ได้เยี่ยมชมผลงานของนายสถาพร เพ่งพิศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิเชียรมาตุ และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกเครือข่ายชมรมครูหุ่นยนต์ไทย และแขกผู้มีเกียรติ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา