งานกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยนายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ดำเนินการกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมและอาคาร1 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา