โรงเรียนวังวิเศษ จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

    วันที่ 18 ตุลาคม  2564 โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดงานต้อนรับ  นายปราโมทย์    สุทธิรักษ์    ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวังวิเศษ  คณะผู้ติดตามที่มาร่วมส่ง   
ในการจัดงานนี้ ได้จัดตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19
  

    ติดต่อเรา