คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหาสำราญวิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหาสำราญวิทยาคม ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ให้กับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • กิจกรรมโรงเรียน 25-866a20d7
    กิจกรรมโรงเรียน 25-866a20d7
ติดต่อเรา