ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร รับฟังสรุปผลการศึกษาดูงานโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภาคเช้าวันนี้ ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พร้อมคณะผู้บริหาร รับฟังสรุปผลการศึกษาดูงานโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคบ่ายผู้เข้าอบรมนำเสนอการศึกษาดูงานโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง – กระบี่

    ติดต่อเรา