ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 3 เมษายน 2564 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ดำเนินการสอบและผู้เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมืองกระบี่ และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ติดต่อเรา