ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา

วันที่ 23 มีนาคม 2564 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธาน การติดตาม รับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนกีฬาในโครงการห้องเรียนกีฬา ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรายงานให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนกีฬา  การดำเนินการ  ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมา  เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกีฬาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ติดต่อเรา