วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาจีน ) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ โดยมีกิจกรรมการแสดงวันไหว้พระจันทร์ การเล่าประวัติวันไหว้พระจันทร์ การแข่งขันอ่านคำคม และการออกแบบโลโก้วันไหว้พระจันทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (28)-21add56d
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (28)-21add56d
ติดต่อเรา