นักเรียนรร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน VDO แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคประจำท้องถิ่น (ภาษาจีน) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โรงเรียนวิเชียรมาตุขอแสดงความยินดีกับนายคณิน เพ็งเล็ง นางสาวจิตรพร เก้าเอี้ยนและนางสาวหนึ่งฤทัย ลิ่วสกุลวงศ์ นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน VDO แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคประจำท้องถิ่นด้วยผลงาน “Thepraro” จัดโดยภาควิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา