นักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะการเตรียมและฉีดพ่นละลายโพแทสเซียมมอโนเปอร์ซัลเฟต(KHSO4)เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จัดนักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะการเตรียมและฉีดพ่นละลายโพแทสเซียมมอโนเปอร์ซัลเฟต(KHSO4)เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

  • 22-c8d7f99f
    22-c8d7f99f
ติดต่อเรา