นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาครัวพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งพระราชทานให้แก่จังหวัดตรัง และเข้าร่วมโครงการ“จิตอาสาการฉีดวัคซีนโควิด 19” กับโรงพยาบาลตรัง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรงพยาบาลตรัง อย่างต่อเนื่อง

    ติดต่อเรา