นักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษาคว้า “รางวัลชนะเลิศ” ระดับจังหวัด และ “รางวัลชมเชย” ระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น และ บทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2563

โรงเรียนสามัคคีศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น และ บทเพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 2563 โดยนายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง ผู้เป็นมอบเกียรติบัตรและพร้อมทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18,000 บาท

  • 2-e2eec362
    2-e2eec362
ติดต่อเรา