นางยุภา พรเศรษฐ์ ในนามของประธานสหวิทยาเขตวชิรมิตร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุค COVID-19 ประจำปี 2564

นางยุภา พรเศรษฐ์ ในนามของประธานสหวิทยาเขตวชิรมิตร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุค COVID-19 ประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โดยมี นายภูวณัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิด รับฟังการบรรยายพิเศษจากนายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น รับมอบของที่ระลึกแทนผู้เกษียณอายุราชการในสหวิทยาเขตจาก นายธัชชเวชช์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตตรัง กระบี่ และแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูที่เกษียณราชการในปีนี้ โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม Online ผ่าน Google Meet

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา