บริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน และชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม น้ำป่่าไหลหลาก ในพื้นที่ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว

   วันที่ 7  ธันวาคม  2564   โรงเรียนวังวิเศษ นำโดย ผอ.ปราโมทย์  สุทธิรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ   ได้นำสิ่งของ เสื้อผ้า  ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินช่วยเหลือ  มอบให้โรงเรียนที่นักเรียนได้รับผลกระทบอุทกภัย  ได้แก่  ร.ร.วิเชียรมาตุ 2   ,  ร.ร.ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  และศูนย์รับบริจาค ร.ร.บ้านโคกทราบ   ต.โพรงจระเข้   อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง   

  • 7 ธ.ค.64 แจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ddd79cb2
    7 ธ.ค.64 แจกของผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ddd79cb2
ติดต่อเรา