ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 2 ฉบับ

  1. ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

     

  2. ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ ประจำปี (ฉบับที่ 2)

 

ติดต่อเรา