ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 20 (20th IJSO)

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 20 (20th IJSO)

ติดต่อเรา