ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 

ติดต่อเรา