ประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาสังคมศึกษา)

ด้วยโรงเรียนในเตาพิทยาคม ต้องการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

https://drive.google.com/file/d/1cQ1nFMgtN65jxvAMMJcdlkLDW1vXtlq3/view?usp=sharing

    ติดต่อเรา