วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อเรา