ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2564

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre (DTI-UTC) กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ Remote Pilot Licence (RPL) และหลักสูตร Instructor Remote Pilot Licence (RPL) ประจำปี 2564

 

ติดต่อเรา