ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี วิธีรับตรงรอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

ติดต่อเรา