ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใส่ใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ เรื่องจองรถแล้วไม่ได้รถ แถมถูกหักเงินจอง และเรื่องข้อความโฆษณา เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้

 

ติดต่อเรา