ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้ารับการศึกษาและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10-12 เดือน

ติดต่อเรา