ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวดหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่สนใจ IT ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดหัวข้อ “บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”  ซึ่งคลิปที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา                หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งคลิปประกวด ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

 

ติดต่อเรา