ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

ติดต่อเรา