โรงเรียนวังวิเศษประชุมครูออนไลน์ เตรียมความพร้อมของภาคเรียนที่ 1/64

วันที่ 12  พฤษภาคม  2564  โรงเรียนวังวิเศษประชุมครู ด้วยระบบออนไลน์  เพื่อเตรียมความพร้อม
ของงานฝ่ายต่าง ๆ และเตรียม “ครูพร้อม”  เพื่อการสอนออนไลน์

  • 12 พค. ประชุมครุออนไลน์-efa820ab
    12 พค. ประชุมครุออนไลน์-efa820ab
ติดต่อเรา