ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565  โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวมอบนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่และเป็นกรอบการดำเนินงานต่อไป  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา