ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว โรงเรียนบางดีวิทยาคม และโรงเรียนน้ำผุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม และโรงเรียนน้ำผุด จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา