ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้การต้อนรับ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามัคคีศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา