ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ปลัดจังหวัดตรัง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  นายอำเภอเมืองตรัง  นายกเทศบาลตำบลโคกหล่อ นายกเทศบาลตำบลนาตาล่วง พี่น้องจิตอาสาอำเภอเมืองตรัง คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบกิจกรรม  และทำความสะอาดห้องเรียนทุกห้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามมาตรการของการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 พร้อมรองรับการกลับมาเรียนของนักเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564   ด้วยความปลอดภัย

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา