โรงเรียนวังวิเศษ จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

    วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564  โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ปราโมทย์  สุทธิรักษ์     ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี 
ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิด
ลูกเสือไทย   ในการจัดกิจกรรม  ได้มีตัวแทนนักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี  และครูผู้กำกับ ถวายพวงมาลา สักการะ

    ติดต่อเรา