พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา