พิธีปิดค่าย สอวน. ค่าย1 วิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดการเข้าค่ายฝึกอบรม โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าค่ายอบรมดังกล่าว ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นโรงเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนภาคใต้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จากโรงเรียนต่างๆ ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกจาก สอวน. เข้าค่าย 1 จำนวน 35 คน ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนสภาราชินี ซึ่งได้ดำเนินการเข้าค่ายอบรมดังกล่าว ในระหว่าง วันที่ 3-19 ตุลาคม 2565

ติดต่อเรา