พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 : นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมี นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  นางสาวนิอร  ศรีสุนทร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมบางรัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 84 ราย ประกอบด้วย

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  จำนวน 14 ราย

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  จำนวน 32 ราย

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  จำนวน 38 ราย

ติดต่อเรา