พิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานเวทีคนเก่ง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 13 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร จัดพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ลานเวทีคนเก่ง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

    ติดต่อเรา