พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย  

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย  ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย  จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคใต้  ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5 -12 ธันวาคม 2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ยุวชนได้มีโอการสใช้ความสามารถในการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ สู่การพัฒนาในระดับชาติต่อไป

ติดต่อเรา