พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (จังหวัดตรัง)

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 : นายภูวนัฐ  สมใจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง  ภายใต้แนวคิด “เด็กตรังทันสมัย สืบสานศิลป์ไทย ก้าวไกลปัญญา พัฒนาสู่สากล”  โดยมี  นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย นายพีรพล  จริงจิตร และนายสุธีรุจ  อุปภัมภ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธี  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ภาพ : https://photos.app.goo.gl/A1bpY4F2nkFZL6i59

ติดต่อเรา