พิธีเปิดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง สหวิทยาเขตวชิรมิตร ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตวชิรมิตร ในการนี้ นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูร่วมต้อนรับ โดยมี นายวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล ครูชำนาญการ จากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร  http://www.wch.ac.th

 

    ติดต่อเรา