“มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การส่งคลิปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด” เพื่อคัดเลือกให้ออกอากาศในรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

 

ติดต่อเรา