โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูงานเทคโนโลยี จากโรงเรียนกันตังพิทยากร นำโดย นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน

25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ต้อนรับคณะครูงานเทคโนโลยี จากโรงเรียนกันตังพิทยากร นำโดย นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
 
 
    ติดต่อเรา