รร.วิเชียรมาตุร่วมกับสำนักงานพลังงาน จ.ตรัง จัดทำแผนพลังงานสำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการจัดทำแผนพลังงานสำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชนให้แก่นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 52 คน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนพลังงานชุมชนในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา