รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 10 จัดโดยห้องเรียนของจื่อ รร.ศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่

รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกระดับชั้นที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน ศรีนครคัพ” ครั้งที่ 10 ระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดโดยห้องเรียนของจื่อ รร.ศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา