รร.วิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ร้องเพลง เล่าประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีนและกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน นักเรียนเกิดรอยยิ้มแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ทีมงานเรื่องเล่าชาววิเชียร http://www.wch.ac.th

    ติดต่อเรา