รร.ห้วยนางราษฎร์บำรุง รับการติดตามการจัดการเรียนการสอน ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดย สพม.13

        วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง รับการติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ติดต่อเรา