ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนวงสตริงของ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมรายการแข่งขันวงดนตรี เพลงไทย ๒๐๒๒ งานย้อยรอยวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาต่อยไห

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นำนักเรียนวงสตริงของ
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เข้าร่วมรายการแข่งขันวงดนตรี เพลงไทย ๒๐๒๒ งานย้อยรอยวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาต่อยไห ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง โดยนักเรียนวงสตริงของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับรางวัล ชมเชยจากการแข่งขัน
  • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (36)-2fe8525a
    วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (36)-2fe8525a
ติดต่อเรา