ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และจัดการแข่งขันจำนวน ๖ รายการ

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และจัดการแข่งขันจำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. ประกวดคัดลายมือ ม.ต้น และ ม.ปลาย
๒. ประกวดเขียนเรียงความ ม.ต้น และ ม.ปลาย
๓. การอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย
๔. การประชันกลอนสด ม.ต้น และ ม.ปลาย
๕. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
๖. การแข่งขันประกวดภาพถ่ายการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี ม.ต้น และ ม.ปลาย
โดยกิจกรรมในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีการแสดงละครจากบทละครเรื่องพระอภัยมณี ตอน “พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ” โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวรรณคดีไทย ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • 44.วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๕ (1)-77f3af82
    44.วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๕ (1)-77f3af82
ติดต่อเรา