ระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ให้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ได้รับมอบหมายจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ให้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๕ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ ๙ ”ชบาเกมส์” ณ สนามกีฬาวอลเลย์ชายหาดโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

  • 37-deb818f0
    37-deb818f0
ติดต่อเรา