ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ

วันที่  23 ธันวาคม 2564  : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ  ระหว่างทีมเทศบาลนครตรัง กับทีมหัวหน้าส่วนราชการ VIP ตรัง  ในการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง ประจำปี  2564  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา