“วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่ 85” ขึ้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ที่ทรง พระกรุณาบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างอาคารสภาราชินี อันเป็นที่มาของ
มงคลนาม “สภาราชินี” ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวสภาราชินีทุกคน โรงเรียนจึงได้จัดงาน “วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่ 85” ขึ้น ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
การจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวาย
ราชสักการะ ถวายบังคม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

    ติดต่อเรา